Yvonne Nilsson (M), ledamot i kommunfullmäktige, har varit politiskt aktiv i närmare 25 år. Under åren har frågan om centralt äldreboende varit uppe i omgångar på partiets agenda. Nu lyfter hon frågan än en gång.

– Jag har frågat runt bland mina vänner, som är mellan 75 och 80 år, hur de ser på sin situation när de inte längre klarar sig på egen hand i hemmet. Vi är alla överens om vikten av att det bör finnas fler särskilda boenden i centrala Västervik. Flera av mina bekanta har fått plats i Edsbruk och Hjorted. Men de känner sig isolerade.

Yvonne Nilsson för fram idén att bygga ut Gertrudsgården, på höjden.

– Det är nära till Stadsparken och om man tidigare bott i Västervik får man behålla sitt sociala umgänge.

Ett annat område som Moderaterna vill ta tag i är digitalisering av hemsjukvården.

– I socialnämnden måste vi arbeta fram en digital handlingsplan. Jag ser till exempel ett behov av digitala hjälpmedel för personalen. Ett journalsystem som kan nås från en laptop i bilen för att vara väl förberedda inför ett hembesök. Andra kommuner har börjat med det, säger Peter Johansson (M), andre vice ordförande i socialnämnden.