Mannen åtalades på flera punkter och frihetsberövades i mitten av december förra året. I åtalet mot honom fanns tre målsägande, alla unga flickor. I åtalet skrev åklagaren att mannen misstänktes för flera övergrepp begångna flera år tillbaka i tiden, när flickorna var mycket unga.

Det handlade enligt åtalet om sexuella övergrepp och även fall av grov våldtäkt mot barn. I åtalet skrev man då att de påstådda brotten ska ha begåtts under flera års tid i mannens bostad och att en flicka under en längre tid och "vid ett stort antal tillfällen" ska ha blivit våldtagen av mannen när hon sov över i mannens bostad.

Mannen nekade till alla anklagelser och nu frias han från misstankar om brott.

I domen skriver tingsrätten att man för att kunna avlägga en fällande dom så måste det vara ställt utom rimligt tvivel att den åtalade begått gärningarna som åklagaren påstår.

Rätten anser att "målsägandens berättelse inte är så trovärdig och tillitsfull att den kan ligga till grund för bedömningen".

Rätten skriver också att bevisningen i målet inte är så stark som den behöver vara i ett fall som detta, och tar i detta stöd i flera domar från Högsta domstolen.

Man skriver också att vittnesmål från ett par av flickorna är motsägelsefulla och att det bland annat är svårt att bedöma uppgifternas tillförlitlighet. Man konstaterar också att stödbevisningen i fallet bygger på andrahanduppgifter. De tre flickornas skadeståndskrav ogillas också av tingsrätten.