På måndag ska författarna Ulrica Stigberg och Maria Ahlin föreläsa om hur barn och unga påverkas av nätporr, både hur hjärnan påverkas rent fysiskt och hur bland annat sexlivet påverkas av porrkonsumtion. Föreläsningen hålls på Mejeriet och är uppbyggd kring författarnas bok "Visuell drog – om barn, unga och nätporr". Efter föreläsningen ska gruppdiskussioner hållas.

Det är föreningen S:t Lukas som arrangerar föreläsningen och Violet Petersson säger att själva poängen är att de vuxna ska bli medvetna om vad barnen gör på nätet. Violet och andra medlemmar i föreningen chattar mycket med ungdomar om deras funderingar och hon säger att många vill prata om saker som rör sex.

– Det är bra att som vuxen bli tränad i att prata om det, säger hon.

Artikelbild

| Ungdomschatt. Violet Petersson till vänster chattar ofta med ungdomar om deras bekymmer och hon säger att många vuxna har svårt att prata om sex med sina barn.

Violet säger att många barn kommer i kontakt med nätporren, antingen för att de själva surfar runt och hittar sidor, eller för att de påverkas av andra i till exempel skolan. Att elva- och tolvåringar tittar på porr på nätet är inte ovanligt, menar hon. Hon säger samtidigt att många vuxna tillhör generationer där man inte pratar om sex, och att det då blir svårt att prata med barnen om vad de ser och hur det påverkar dem. Det bästa är att prata respektfullt med dem och att lyssna.

– Ungas bekymmer och funderingar är viktiga.

Maria Ahlinkommer från ungdomsorganisationen Freethem och Ulrica Stigberg är präst på Fryshuset i Stockholm.