Projektet med kombinerad språk- och vårdpraktik blev så lyckat att det får en fortsättning även under 2018 och 2019. Det har socialnämnden bestämt.

Totalt avsätts 1,5 miljoner kronor per år för projektet, som även innefattar praktikanter som inte är nyanlända. Tre personer kommer att jobba helt och hållet som handledare för praktikanterna, så att det inte tar resurser från annat, och att det blir en bra handledning.

Först var det SFI i kombination med språkpraktik på en arbetsplats. Sedan blev det vårdpraktik. Nu slås båda dessa former ihop.

Politikerna i socialnämnden är nöjda med hur det har fungerat.

– Det här är en jättebra grej, tycker jag, säger Angelica Katsanidou (S), ordförande i nämnden.

– En del av dem gick in på sommarvikariat. Till viss del klarades bemanningen tack vare detta, säger Ingela­ Svensson (C), förste vice ordförande.

Det hela började på Vapengränd i Västervik. Sedan förra hösten omfattar projektet hela äldreomsorgen och även omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Sven Tholén, projektledare, berättar att det sedan starten har varit 53 nyanlända praktikanter, varav 19 sedan fått jobb på timmar under året och 26 gått vidare till sommarjobb. Femton läser nu till undersköterska.

– Bättre integration kan man inte ha. Om allt fungerar bra, är de i princip garanterade jobb. Vi måste ta vara på alla som är sugna på att jobba hos oss, säger Sven Tholén.