Västerviks företagargrupp ordnade för fjärde året en kväll då politiker i kommunen var inbjudna för att svara på frågor som rör näringslivet.

– Vi vill föra en dialog med våra politiker. Inför den här kvällen har vi samlat in frågor från våra medlemmar, säger Ulf Åberg, som är ordförande i företagargruppen.

Det var runt 50 personer som hade kommit för att lyssna till vad Dan Nilsson (S), Anna Bodjo (MP), Conny Tyrberg (C) och Harald Hjalmarsson (M) hade att säga. Per Johansson, som driver Gränsö slott, var moderator och han inledde med att redogöra för det aktuella politiska läget i kommunen. De rödgröna (S+C+MP) har sagt att de är beredda att leda kommunen. Och nyligen sade den nybildade Västerviks-alliansen (M+L+KD+WP) samma sak. Ingen av dem har dock majoritet. Hur ser politikerna på den rådande situationen undrade Per Johansson.

Artikelbild

| Dan Nilsson (S), Ulf Åberg, ordförande i Västerviks företagargrupp, Conny Tyrberg (C), Harald Hjalmarsson (M) och Per Johansson, Gränsö Slott.

– Det är ett komplicerat politiskt läge just nu. Vi i Socialdemokraterna står långt från SD och SV, sade Dan Nilsson.

– Vi alla vill att det ska gå bra för kommunen. Vi borde prata mer om ledarskap, sade Harald Hjalmarsson.

Företagsklimatet var nästa fråga. Enligt den färska mätningen från Svenskt Näringsliv har Västerviks kommun sjunkit i rankingen. Anna Bodjo menar att man måste titta närmare på vad det är som gjort att Västervik sjunkit. Dan Nilsson tror att det finns förutsättningar för att förbättra för företagare, men ber att få återkomma med mer konkreta förslag vid ett senare tillfälle. Övriga frågor handlade om kommunens framtida investeringar och köp av tjänster mellan kommunala bolag.

Läs mer:

Så var årets debatt om det lokala näringslivet