I september förra året skrev VT om det stora inflödet av byggärenden, samtidigt som kontoret brottades med personalbrist.

Ett normalt år brukar antalet inkomna ärenden minska på senhösten och sedan ligga kvar på en lägre nivå under vintern, men så har det inte blivit den här gången.

– Vintern brukar vara lugn, men november och december var rekordmånader här, säger Ola Karlsson, miljö- och byggnadschef.

Han ser inga tecken på avmattning heller, när det gäller antalet byggärenden.

Kombinationen kort om folk och rekordmånga ärenden har gjort att miljö- och byggnadskontoret nu har tagit in två jobbande pensionärer, för att avlasta den ordinarie personalen på byggsidan.

Parallellt med detta, gör kontoret också ett nytt försök att få tag på en byggnadsinspektör. En sådan inspektör har miljö- och byggnadskontoret länge försökt att rekrytera, men nu görs alltså ett nytt försök.

Dessutom behöver ytterligare en bygglovshandläggare anställas.