Miljö- och byggnadsnämnden inspekterade ladugården och gjorde bedömningen att ägaren utan lov byggt om den till fritidshus, det ska ha skett för flera år sedan. Det ska enligt beslutet fattas både dispens från strandskyddet och bygglov både för ladugårdens omdaning och en ny mindre byggnad på tomten.

Ägaren höll inte med och framförde bland annat att ladugården istället är en samlingslokal för familjen, så att de ska få plats att äta.

Nämnden höll inte med om det, bland annat eftersom både toalett, sovrum och kök byggts i ladugården. Även takfönster och en kamin har tillkommit, samt fönster som vetter mot vattnet, bland annat.

Artikelbild

| Nu måste ladugården göras om igen och ett mindre hus måste också rivas. Bilden är en genrebild och visar inte den aktuella fastigheten.

Ägaren överklagade beslutet om rivning av det omgjorda till länsstyrelsen i Kalmar län men får inte gehör, de går på kommunens linje.

Nu måste ägaren riva ut bland annat köksinredning och kamin och riva och frakta bort den mindre byggnaden. Annars väntar vite om 75 000 kronor, plus ett löpande vite om 25 000 kronor varje månad fram tills dess att åtgärderna är gjorda.