Informationen som gavs vid kommunstyrelsens senaste sammanträde lät inte uppmuntrande, för den som vill se en snabbare vägförbindelse mellan Västervik och Linköping. Kommunpolitikerna i Västervik ger ändå inte upp.

På uppdrag av politikerna hade samhällsbyggnadsenheten gjort en kostnadsuppskattning av vad det skulle kosta att bygga om väg 35 till 2+1-standard. Det är inte kommunen som skulle bygga om vägen. Däremot anser man att det är bra att ha fakta på bordet för att kunna bearbeta regionen, riksdagspolitiker och trafikverket.

Kommunen har tillsammans med Trafikverket jämfört vägsträckan med andra vägprojekt som gjorts, och då landar en uppskattning på 1,5 – 2 miljarder kronor.

"Kostnaden per kilometer bli hög på grund av den mycket komplicerade topografin och geografin", skriver samhällsbyggnadsenhetens chef Bruno Nilsson.

Det finns ytterligare två nedslående fakta att ta hänsyn till:

* Väg 35 är en regional väg. Det betyder att den ska bekostas med regionala medel. För den regionala planen i Kalmar län bedömer Bruno Nilsson att man kanske kan få ut 100 miljoner kronor om året till projektet. En utbyggnad måste alltså göras etappvis under lång tid.

* Trafikverket säger att för att en ombyggnad till 2+1-väg ska vara lönsam så måste vägen ha en dygnstrafik på minst 4 000 fordon per dygn. 35:an har mindre än hälften av det.

Politikerna låter sig ändå inte nedslås.

– Satsningar föder biltrafik. Titta på väg 34 som går genom länet, där har man satsat och nu ökar trafiken, säger Tomas Kronståhl (S).

Harald Hjalmarsson (M) och Conny Tyrberg (C) betonar möjligheterna inte minst för Överum. Företagen där expanderar och behöver vägen både för godstransporter och för pendlande personal.