Det är regeringen och Vänsterpartiet som har kommit överens om att göra den här satsningen. I ett pressmeddelande från Socialdepartementet står det att syftet med bidraget är att "öka tillgängligheten, korta köerna och kunna anställa bristkompetenser".

– På kort sikt kan erfaren personal som vill arbeta efter 65 göra en enorm skillnad i en ansträngd personalsituation. Det gäller framför allt inom de bristspecialiteter som finns, exempelvis bland specialistsjuksköterskor och specialistläkare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Bidraget ska också gå till att få mer personal inom vården.