Idén kommer från en kommuninvånare: Hans Hellberg har hämtat idén från Danmark. I ett medborgarförslag berättar han om hur försök med gröna fotspår till papperskorgarna lett till minskad nedskräpning på flera platser. Förklaringen tror man är att folk undermedvetet gärna följer utstakade vägar.

– Metoden är enkel i utförandet, samtidigt som den påverkar beteendet hos många, skriver Hellberg i medborgarförslaget.

Samhällsbyggnadsenheten skrev i ett yttrande att förslaget är intressant, och väl värt att testa. Även kommunstyrelsen höll med och beslutade vid sitt senaste sammanträde att modellen ska testas i Västervik. Det kommer att göras i samband med att man ser över avfallsbehållarna i framförallt Västerviks centrum.