I förra veckan berättade vi om den oro, bland annat för södra infarten, som Hjalmarsson kände efter ett möte med infrastrukturministern Tomas Eneroth. Hjalmarsson sade att visserligen nämndes inga vägnummer eller specifika projekt, men han tyckte ändå att två slutsatser kunde dras av det Eneroth sade:

* Ramen för infrastruktur kommer inte att utökas ytterligare. Det kommer att göra det svårt för länet att få in ytterligare projekt i Trafikverkets planering fram till 2029.

* Anslutningar av södra infartens slag kan inte vänta sig statliga pengar, såvida man inte bakar in dem i något annat.

Artikelbild

| Frågade. Vad som först lät som ett samtal mellan Eneroth och Hjalmarsson verkar ha varit en fråga ställd från publiken vid ett anförande.

Hjalmarsson berättade för VT om sammanträffandet i ett SMS: "Har just träffat Eneroth och diskuterat infrastrukturplaner". När VT ringer upp honom säger han att det skedde på ett arrangemang ordnat av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Jag hade inget möte med Harald Hjalmarsson, säger Tomas Eneroth till VT, och fortsätter: Jag talade på Sveriges Kommuner och Landsting inför kanske 100 personer. Det är möjligt att han satt i publiken, men han drog alltför långa slutsatser av vad jag sade. Jag talade bara i generella termer och diskuterade inte några enskilda infrastrukturprojekt.

Eneroth säger att han inte kommer att lämna några besked under remisstiden som pågår fram till och med den 30 november.

Harald Hjalmarsson säger att han ställde en fråga direkt till Tomas Eneroth vid anförandet på Sveriges Kommuner och Landsting. Han ville veta om ministern ansåg det nödvändigt att gå tillbaka till riksdagen för att få utökade anslag till infrastruktur.

Du ställde alltså en fråga från publiken?

– Ja, men jag har ställt frågan till Tomas Eneroth vid ytterligare två tillfällen.

Hjalmarsson säger att han bland annat ställt frågan "vid sidan av" i samband med ett besök på näringsdepartementet.

Både till Hjalmarsson och VT betonar Eneroth storleken på den ram som Trafikverket har haft att arbeta med.

– Vi har utökat ramen för trafikplanen med 100 miljarder jämfört med förra regeringen. Vi höjer järnvägsunderhållet med 47 procent, säger Tomas Eneroth.

I transportplanen nämns inte södra infarten, eller några andra nya anslutningar till E22 genom Kalmar län. Infrastrukturministern anser inte att man därmed kan dra slutsatsen att Trafikverket stängt dörren för en södra infart:

– Jag känner till er andra infart. Tomas Kronståhl har informerat mig om situationen i Västerviks kommun. Det är ett förhållandevis litet projekt. I transportplanen nämns bara de stora projekten.

Tomas Eneroth kommer från Kronobergs län. På frågan om han delar bilden av att delar av Småland, däribland Kalmar län, är missgynnat när det gäller infrastruktur duckar han åtminstone delvis. Han säger att "man kan fundera över prioriteringar" som gjorts historiskt, men att det är viktigt att regionerna kommer fram med planfärdiga projekt.

– Vi har en bra dialog med länets företrädare. Jag känner till behoven i Kalmar län, och i resten av landet.