Under onsdagen inleddes den två dagar långa "Nya vägar-konferensen" på Västervik resort Lysingsbadet. Konferensens huvudtema är livslångt lärande och bakom står bland annat Campus Västervik.

Under de två dagarna pågår flera samtal och paneldiskussioner kring temat. En av gästerna var under onsdagen Helene Hellmark Knutsson (S), som är minister för högre utbildning och forskning. I sitt anförande pratade hon om regeringens vilja att förbättra möjligheterna för alla att studera vidare, oavsett var man bor i landet. Hon talade om den sociala snedfördelning som finns, både socioekonomisk och om stad kontra landsbygd, där staden invånare och barn till akademiker oftare är högutbildade.

– Vi pratar om hela landet, hela livet och hela världen när vi pratar om de här utbildningsutmaningarna, sade hon.

Artikelbild

| Panelen diskuterade styr- och resursutredning, kallad STRUT, som nu tas fram. Från vänster: Charlotta Tjärdal från SFS, Fredrik Christensson (C) riksdagsledamot, minister Helene Hellmark Knutsson (S), Martin Hellström Högskolan Väst, Eva Normark TCO och Ingeborg Amneus sekreterare i STRUT.

Hon sa också att regeringen satsar på 25 000 nya utbildningsplatser, utspritt över hela landet och framhöll lärcentra, likt Campus Västervik, som en bra lösning för att få fler i studier, även efter det att man påbörjat sitt arbetsliv.

– Vi behöver se till att även vuxna, inte bara unga, fortbildar sig. Vi behöver utveckla distansutbildningarna.

Det är något som Campus Västervik arbetat hårt med de senaste åren. Lärcentret fick också beröm från flera håll.

– Det är klart att det känns kul, också att vi lyckas få sån bredd på deltagarna. Vi är den enda konferensen som behandlat det livslånga lärandet på det här sättet, sade Jerry Engström, campuschef.

Konferensen fortsätter under torsdagen.