Det är inte bara i Shaloms segel som det sjunger. På däck stämmer den dryga trettiomanna besättningen upp i skönsång för att sprida sina budskap i ostkustens hamnar. På midsommar seglar missionsbåten till Blankaholm, för att sedan lägga till vid Skeppsbrokajen i Västervik på midsommardagen. För skeppare Birger Borgemo och hans besättning är det tradition att göra ett stopp i Västervik, men tidigare år har det varit i samband med Visfestivalen.

– Det blir lite nytt i år. I Blankaholm deltar vi i det traditionella midsommarfirandet på campingen med vår sång och musik. I Västervik blir det också musikframträdande under lördagskvällen, och den som är nyfiken är välkommen ombord för en rundtur, berättar Birger Borgemo.

Shalom Mission är en allkristen ideell förening som varje sommar seglar längs ostkusten, med syfte att besöka hamnar och nå människor utanför kyrkans väggar. När missonsbåten inte är på sin årliga sommarsegling fylls däcket av skolklasser eller konfrmations- och ungdomsgrupper. Birger Borgemo har varit med sedan starten på åttiotalet, då han och tre vänner började missionera på ostkustens vatten. Nästa år är det 40- årsjubileum för Shaloms sommarsegling, och han ser tillbaka på åren med glädje.

– Det har varit händelserika resor och många olika möten i de hamnar vi besökt. Inget år är det andra likt, men det är alltid fest och god stämning när vi lägger till.