VR-studio är ett rum med skärmar i olika vinklar där man byggt upp en datorsimulerad verklighet. Tanken är att studion ska användas vid bygg- och stadsplanering.

I motionen ger Jon Sjölander ett exempel: Inför ett skolbygge skulle skolans personal kunna vandra runt i en simulerad modell av skolan. Det skulle underlätta när man ger synpunkter, och kostsamma misstag skulle kunna undvikas.

– Man kan också arbeta mer agilt. Förändringar kan göras efterhand i projekteringsfasen.

I Sverige har Halmstads kommun byggt en studio. Det finns även exempel från Danmark.