26:e mars är det skarpt läge för flera elever i årskurs två. Då tas tio ungdomsmotioner upp på kommunfullmäktige i Västervik, som vanliga ärenden. Ungdomarna kommer själva presentera sina motioner för politiker och åhörare.

Tidigare har kommunens åttondeklassare varit med. I fjol var första gången som de som går andra året på gymnasiet fick vara med i ungdomsfullmäktige. Enligt ett beslut då har ungdomarna även yttranderätt under debatten.

– Det verkar som att intresset ökar. Vi har sett att fler elever har valt att vara med och rösta den här gången än förra och det är så klart positivt, säger Daniel Idlund som är en av de ansvariga lärarna på Västerviks gymnasium.

Han säger att ungdomsfullmäktige är ett bra pedagogiskt verktyg.

– De som valts ut har även fått coaching från en erfaren politiker för att kunna lämna in en godkänd motion.

Mängder av motioner har skrivits och politiker har sedan varit med och valt ut 25 motioner som har "gått vidare" till röstning bland eleverna. Tio av dem har valts ut. De handlar bland annat om ett större Lan-party i kommunen, mer social tid till äldre och om billigare bostäder till de som läser på gymnasiet.

Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson är en av dem som också är engagerad, eftersom det hela är ett samarbete mellan gymnasiet och kommunen.

– Jag tycker att det är viktigt för eleverna att se att demokrati går till på det här sättet och att det i allra högsta grad går att påverka samhället. Det här är motioner som kan bli verklighet, säger han.

Motionerna behandlas under kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars.