Det var Max Troendlé (MP) från Kalmar som hade bjudit in sin motståndare Eric Dicksson (KD) från Färjestaden till debatten, som hölls på kommunhuset i Västervik.

Varför just honom?

– Det var för att jag ser Kristdemokraterna som ett av de partier som jag står längst ifrån politiskt. En debatt mellan mig och Eric skulle vara bra för att belysa skillnaderna, sa Max.

Artikelbild

| Några åhörare var Göran Nordström samt Kjell och Gunnel Torstensson.

Varför tackade du ja?

– Vi är lite motpoler och huvudmotståndare i den här valrörelsen, sa Eric.

Eric hoppades också att debatten skulle locka fler människor att bli intresserade och gå och rösta.

EU-valet brukar präglas av lågt valdeltagande, något som han vill arbeta för att ändra på. Han uppmanade alla att utnyttja sin rättighet och skyldighet att rösta.

Artikelbild

| Max Troendlé (MP) och Eric Dicksson (KD) visade med kort i olika färger var de stod i olika frågor. Till vänster moderator Andreas Steiner.

– Tar inte du chansen att lägga din röst, kommer någon annan att göra det åt dig.

En fråga där partierna skiljde sig åt var hur stor roll klimatet skulle få spela, i förhållande till andra frågor.

– Vi måste kunna kombinera ett klimatsmart sätt att leva med tillväxt, jobb och utveckling. Då kan vi visa för USA och Kina att det är en framkomlig väg, och då kan vi få med dem, sa Eric.

– Om du ska få med Trump på en klimatpolitik, kommer den att bli väldigt urvattnad. Ett aktivt klimatarbete stjälper inte utvecklingen, det hjälper, kontrade Max.

Kärnkraft, flyktingpolitik och den sociala pelaren var andra frågor som ventilerades under kvällen. Som avslutning fick åhörarna chans att ställa några frågor till politikerna. En av dem var Göran Nordström från Västervik.

– Jag har redan röstat, men man kan ju ändra sig ända fram till sista dagen, sa han.