Under sin tid vid makten har partiet kunnat jubla över förändringar som ligger helt i linje med Miljöpartiets politik. Landstinget har fått en tydlig grön profil där exempelvis eget vindkraftverk, investeringar i solceller och fossilbränslefria bussar är viktiga delar.

Under kommande mandatperiod vill partiet att även tågflottan på länets olika banor ska förnyas och köras med eldrivna tåg alternativt vara konverterade till fossilfria bränslen. Dessutom vill man göra resorna gratis för skolbarn inom kommunen, samt för gymnasieungdomarna inom länet. Det ska också, liksom i flera andra län, bli gratis att åka buss om man har barn i barnvagn, om partiet får bestämma.

I valprogrammet nämns förstås också ett stort antal punkter rörande hälso- och sjukvården. En del är arbeten som redan påbörjats av den rödgröna majoriteten. Som att ytterligare öka tillgängligheten inom den nära vården med målet att alla patienter ska kunna få tid hos primärvården inom ett dygn.

Inom området psykisk hälsa är det fortsatt de ungas psykiska hälsa som står i fokus. Men Miljöpartiet lyfter också gruppen HBTQ-personer, som man ser som en extra utsatt grupp som oftare än andra lider av psykisk ohälsa. Särskilt fokus bör läggas på de här personerna så att de får hjälp i rätt tid, menar man.