– Mycket tråkigt, säger Akko Karlsson, som suttit i landstingsfullmäktige för MP:s räkning.

– Landstinget är en stor grund för det politiska arbetet och någonstans där vi verkligen kunnat påverka och gjort skillnad. Vi har fått igenom mycket när det gäller miljö- och klimatfrågor som rör Kalmar län och det har varit ett framgångsrikt rödgrönt samarbete.

Socialdemokraterna får tillsammans med Vänsterpartiet 29 mandat och Alliansen, med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna 28 mandat. Sverigedemokraterna får nästan lika många röster som Moderaterna, och samma antal mandat, 10 stycken.

– Det gör att vi har en ganska besvärlig situation i landstingsfullmäktige, mycket lik den på riksplanet, säger Erik Wångmar, docent i stadsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

– De röda är långt ifrån en egen majoritet och riskerar att få alla sina budgetförslag nedröstade, om SD röstar med Alliansen och jag ser ingen självklar lösning. Båda sidorna har också varit tydliga med att de inte är beredda att samarbeta med SD.

En lösning på dödläget hade, enligt Erik Wångmar, kunnat vara att Alliansen inledde samarbete med MP, men eftersom de nu åkte ut från landstingsfullmäktige finns inte längre den möjligheten.

– Och jag har svårt att se att V skulle kunna tänka sig att gå i koalition med de borgerliga.

– Jag tror att S sitter rejält i klistret om de inte lyckas locka över ett eller två av de borgerliga partierna för ett samarbete. Men det kan också sluta så att de borgerliga styr i minoritet.