Musikföreningen Västervik Live söker bidrag från Kulturenheten på Västerviks kommun om 34 000 kronor för att genomföra "Summer of Love", som vi tidigare skrivit om. Länk finns här.

Man söker ett så kallat program- och produktionsstöd. I ansökan framgår att man även ska använda 40 000 kronor av de 100 000 kronor man fått i stöd av Sparbanksstiftelsen till arrangemanget.