Det finns redan tio partier i Västerviks kommunfullmäktige. Varför behövs det ett till?

– Vi tycker att det finns några partier som haft sin bästa tid, och det behövs förnyelse. Det visar väl inte minst vårens tv-program. Det behövs lite nytt, friskt folk i våra beslutande korridorer.

I era insändare och debattartiklar är ni kritiska till hur kommunen sköts. Vad är din bild av läget i Västerviks kommun?

– Det har tagits ett antal beslut utan direkta konsekvensanalyser. Det handlar om sprängningen av farleden, avloppsverket i Gamleby, Gotlandsbåten och nu är en Södra infart på gång. Det känns inte som att politikerna i fullmäktige har det adekvata beslutsunderlaget. Det görs inte ordentliga utredningar så att politikerna vet konsekvenserna av sina beslut.

Ni förespråkar fler folkomröstningar. Varför?

– Det är inte bara de som sitter i majoriteten som ska ha makten. Dagens majoritet med socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet har tillsammans 49,6 procent av folkets röster, men de kör endast igenom det som de tycker och det som de bestämmer.

Kan du ge exempel på saker som man borde ha folkomröstat om i Västervik de senaste åren?

Artikelbild

| Lennart Brewitz (TP) efterlyser nya politiska arbetssätt, där medborgarna ges ett mer bestämmande inflytande. Du kan se hela intervjun inspelade på vt.se.

– Alla de stora frågorna. En som är på gång är Södra infarten.

Ni förespråkar också något som kallas för medbestämmande medborgardialoger. Hur skulle de gå till?

Artikelbild

| Lennart Brewitz tycker att fenomen som partipiska och koalitionspiska begränsar politikernas idérikedom.

– Man har något man kallar för medborgardialoger nu, där man träffar folk och de får berätta vad de tycker är fel i till exempel Ankarsrum eller Gunnebo. Sedan bestämmer kommunen vad man ska göra. Vi skulle vilja ha medbestämmande, så att de som blir tillfrågade får vara med och bestämma. Man kan till och med ge pengar. Exempelvis samhällsföreningen kan få en miljon kronor, och så får den bestämma vad som ska göras.

Om vi ska se det ur de traditionella partipolitikernas perspektiv: Att leda en kommun är komplicerat. Olika beslut hänger ihop. Ofta är önskemålen och behoven större än resurserna – man är tvungen att prioritera och ibland prioritera bort.

Finns det inte en risk att man tappar helhetsbilden om man rycker ut enstaka frågor till medborgardialoger eller folkomröstningar?

– Den risken finns ju. Har man inte rätt underlag så kan det bli fel, men jag tycker att man ska sträva mot att bredda demokratin. Det ligger i tiden. Hela systemet, med partier, partipiskor och koalitionspiskor, det är gammalt, flera hundra år. Vi måste kunna rösta efter vårt samvete och vår övertygelse.

En politiker som ofta talar om demokratifrågor, Sverker Thorén (L), pratar ju tvärtom om värdet av att de stora partierna finns i kommunpolitiken. Han menar att lokala, regionala och riksfrågor ofta hänger ihop – och att det är viktigt att ett parti kan driva frågorna på alla tre nivåerna.

Hur ser du på det argumentet?

– Det kan jag hålla med om till viss del. Vissa frågor som drivs i en kommun bör drivas i riksdagen också, men vi är ett tvärpolitiskt parti som vill ta del av alla partiers goda ideer.

Vilka partier tror du i så fall att ni lättast skulle kunna samarbeta med?

– Jag är optimist. Jag tror att vi kan komma överens med alla.

Ni är ju kritiska till Södra infarten. Varför?

– Det finns både bättre och billigare alternativ. Lidingö har dubbelt så många invånare som oss – de har EN bro. Vi skulle med lätthet kunna bredda den nuvarande infarten med två filer in och två filer ut. Rondellerna måste tas bort – de är otroligt stoppande. För att avlasta Allén och Albert Tengers väg skulle man kunna dra en väg från Elfa längs med järnvägen och bort.

I en debattartikel framförde ni argumentet att ”trafiken till Lucernahamnen har också minskat ordentligt sedan Västervik sålde hamnen till Smålandshamnar i Oskarshamn.”

Vad bygger ni den uppgiften på?

– Jag vet inte det. En partikamrat hade uppgiften.

Jag frågade chefen för samhällsbyggnadsenheten Bruno Nilsson och han känner inte igen uppgiften. Jag har även pratat med Smålandshamnars vd Anders Jonsson som säger att det hanterade tonnaget i hamnen ökat sedan de tog över, och till det kommer biltrafiken till och från Gotlandsfärjorna sommartid. Har ni andra uppgifter?

– Vi kanske har fel där. Jag vet inte.

Till sist: vad tror du kommer att bli kommunens största utmaning under den kommande mandatperioden?

– Att se till att människor får förtroende för politiker igen. Jag tror att de har tappat det efter det som har hänt. Vi var ute på Locknevi marknad. Jag frågade ett 50-tal personer om de var nöjda med politikerna, ingen svarade ja.