Det är en privatperson som i ett medborgarförslag skissat på hur en bro skulle kunna dras över Gamlebyviken. På inrådan från tjänstemännen sade kommunstyrelsen nej. Det betyder inte att förslagsställaren var ute helt i ogjort väder. Ett uppdrag gavs att titta närmare på trafiksituationen när man gör en fördjupad översiktsplan för området.

– Den här frågan återkommer då och då, och man kan förstå varför, säger oppositionspolitikern Harald Hjalmarsson (M).

Han pekar på hur förbindelsen mellan centrala Västervik och norrlandet ser ut. Med en S-kurva och en klaffbro.

– Kanske kan man avlasta leden med nya stråk för fotgängare och cyklister, säger han.

Centerpartisten Conny Tyrberg konstaterar att problemen är störst sommartid.

– Övriga tio månader på året flyter det på bra.