Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns ett policydokument upp för godkännande. Det handlar om föreningar som byggt hus på kommunal mark. Ska kommunen vara beredd att köpa byggnaderna av föreningarna?

Frågan har blivit aktuell efter att kommunen köpte "hyllan" en del i den annars kommunägda ishallen av Västerviks IK. Bland andra IFK Västervik har föreslagit en affär med kommunen.

– Det kan vara ett sätt för föreningar som vill få loss pengar, säger kommunalrådet Tomas Kronståhl (S).

Han vill inte se sådana fastighetsaffärer:

– Kommunen stöttar föreningarna på annat sätt.

Den policy som antogs innebär att kommunen inte kommer att köpa föreningsägda byggnader. Däremot kan kommunen tänka sig att göra en affär i de fall där en förening äger en del av huset, och kommunen äger en annan del. Det var fallet i ishallen.

– Genom att renodla ägandet av byggnaden så blir det tydligt vem som har ansvar för drift och underhåll av byggnaden, skriver man i utredningen.

Kommundirektören Anders Björlin tror att utöver ishallen är det sällsynt med föreningsbyggnader med delat ägande.