En hundägare hade föreslagit en särskild rastplats i ett medborgarförslag. Dels anförs kostnadsskäl, dels påpekar man att grönytan är en del i kommunens dagvattenhantering. Vid kraftiga regn leds vatten ut på gräsmattan för att fördröjas i ett underliggande magasin, innan det går vidare ut i kommunens dagvattenledningar.

För framtiden tyckte moderaterna att man borde få en uppskattning av vad det kostar att bygga och driva en hundrastgård.

– Det kanske går att göra något i samarbete med de hundklubbar som finns, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Conny Tyrberg (C).