Inspektionen för vård och omsorg avslår ansökan av flera orsaker: Tanken är att de boende ska dela rum. Inspektionen anser inte att det finns möjlighet att få avskiljdhet i byggnadens övriga utrymmen. I ansökan är det inte heller säkerställt att man kommer att ha personal med rätt kompetens. Man ifrågasatte även om föreståndaren hade rätt erfarenhet. Inspektionen hade även synpunkter på några av de ordningsregler som skulle gälla på boendet.

I beslutet skriver dock inspektionen att det i övrigt inte finns något att anmärka på ansökan. Bortsett från svårigheten för boende att få avskiljdhet anser man till exempel att lokalerna har många fördelar.