Bakgrunden till flytten är att det är oklart vad som ska hända med det gamla varmbadhuset och området närmast runt det i Västervik, där Nordens plats tidigare låg.

Eftersom det kan bli förändringar där, ville föreningen Norden flytta Nordens plats till ett "tryggare" ställe, där de vet att den kan vara kvar.

Nu ligger Nordens plats invid scenen i Stadsparken. Där står flaggstänger för att kunna hissa de nordiska ländernas flaggor och mellan dem ligger en sten från Västerviks isälvsås.

Artikelbild

| Nordens plats invigs med syrenplantering. Närmast i bild: Lilian Ivars, Stefan Mansén och Christer Warfvinge.

Där står också vägvisaren, som med pilar i olika riktningar visar hur långt det är till de olika vänorterna.

Och numera växer där också en liten syren, som föreningen i Närpes, Finland, tagit med. Lilian Ivars och Stefan Mansén berättar att de kallar den Närpes-syren. Det är en fröförökad, ungersk syren som de haft sedan 70-talet.

Föreningen Norden bildades 1919, efter första världskriget. I Västervik har föreningen funnits i 75 år.

– Vi verkar för samarbete mellan vänorterna. Samarbete som omfattar bland annat yrkesutbyte, idrott, kultur och gemenskap, säger Christer Warfvinge, föreningens ordförande i Västervik.

Artikelbild

| Nordens plats består bland annat av den här stenen, som omramas av flaggstänger.

Västerviks kommun har fem vänorter: Akranes på Island, Bamble i Norge, Närpes i Finland, Tönder i Danmark och Ventspils i Lettland. De fyra förstnämnda är vänorter till föreningen Norden. Tönder har dock tagit en paus som vänort, då den har slagits ihop med tre andra kommuner. Flera av dem har egna vänorter. Det är oklart hur det blir för den nya kommunen med vänort.