Januari brukar innebära lågsäsong i kommunpolitiken – och inte sällan att kommunfullmäktiges ställs in.

Så inte i år.

Dagordningen var inte jättespäckad, och en stor del av tiden ägnades åt informationsärenden.

Dock antogs ett nytt skyltprogram. Där ställs riktlinjer för hur skyltning i offentliga miljöer får se ut i kommunen. Riktlinjerna används bland annat när miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

Skyltprogrammet betonar bland annat att skyltarna ska anpassas till byggnader och omgivningen. Framförallt gäller det i Västerviks centrum som är klassat som riksintresse.

"En liten, väldisponerad skylt kan vara effektivare än en stor", skriver man bland annat.

Moderaten Harald Hjalmarsson tyckte att mycket var bra, men lade till att möjligheterna till skyltning är viktig för många företag.

– Det gäller inte minst för företagare på landsbygden.

Han efterlyste ett stycke med kontaktuppgifter, och löfte om en välvillig behandling i inledningen av programmet. Hjalmarsson tyckte att kommunen ska agera vägledare även när det gäller tillståndssökning där inte kommunen fattar beslut. Att få tillstånd för en skylt längs med E22 kan till exempel vara svårt.

En majoritet röstade dock ner hans förslag till tillägg.

Även ett KD-förslag om att lägga till ett stycke där man betonade att det ibland kan behövas skyltning även på engelska om man vill nå turisterna röstades ner.