Det tycks inte finnas något gott som inte för något ont med sig.

I ett brev till Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden ber en anonym boende i centrum att man tänker på ljudnivåerna när man planerar ett nytt citybad vid gamla varmbadhuset.

I brevet får stora delar av satsningen på stråket mellan Stora Strömmen och Kulbacken beröm. Problemet är ljudnivåerna, främst från badgäster:

"Att bo tvärs över Gamlebyvikens badplats har under denna sommar, för oss som är hemma, varit mycket tröttsamt på grund av den mycket höga ljudnivån av många badande skrikande barn/ungdomar vid Slottsruinen – från tidigt till mycket sent på kvällen. (...) Vinden för med sig allt ljud över vattnet – som alla vet."