– Det har varit kämpigt och vi har knappast vågat hoppas. Men nu är det klart och det känns jättebra, säger Sonja Hedman Folke, initiativtagare till det sociala företaget Vi bryr oss Småland som bland annat driver café och hyr ut stugor vid gästhamnen i Blankaholm.

I Blankaholm har företagare och samhällsföreningen arbetat för att göra det möjligt att utveckla besöksnäringen. Men det varit svårt, eftersom en gammal detaljplan med strandskydd satt stopp. Man har inte kunnat ansöka om annat än tillfälliga bygglov vilket har inneburit svårigheter med investeringar. Västerviks kommun upprättade dock en ny detaljplan som bland annat innebar att strandskyddet skulle upphävas. När en kommun antar en ny detaljplan ska länsstyrelsen säga sitt och beslutet som kom i dagarna säger alltså att kommunens beslut inte kommer upphävas. Länsstyrelsen gör bedömningen att: "...området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse."

– Det har varit en lång process. Vi bjöd in representanter från länsstyrelsen i våras för att de skulle få se Blankaholm med egna ögon. Det kan ha varit en avgörande faktor till beslutet. Nu kan kommunen påbörja sina åtaganden, säger Tomas Kronståhl (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sonja Hedman Folke förklarar att under sommaren planerar de att göra sådant som inte stör deras gäster allt för mycket.

– Vi ligger i startgroparna och vi kan söka permanent bygglov. Det känns verkligen jättebra. Men vi kommer inte hinna allt vi vill göra den här säsongen. Den har ju redan satt igång. Det bli lite enklare underhåll av stugorna. Det får inte bli för rörigt för våra gäster, säger hon.

De permanenta byggloven handlar om sex uthyrningsstugor, cafébyggnad och ställplats för tio till tolv husbilar.

Shuly Holmer driver Blankaholms Gästgiveri tillsammans med Gösta Holmer. De äger flera fastigheter som berörs av detaljplanen.

– Vi ser fram emot detta. Nu kan vi börja planera och utveckla för framtiden. Vi har redan ansökt om bygglov för stugor på mark som är havsnära. På en annan fastighet har vi planer på ställplats för husbilar. Men det kommer att krävas mer med till exempel markundersökningar. Det gäller att kommunen inte ställer allt för höga krav. Hittills tycker jag att det har gått bra. Kommunen har informerat oss kontinuerligt, säger Shuly Holmer.