– Det här förenklar för oss, säger Monica Klingberg, nyanställd kommunarkivarie sedan i september.

Hon berättar att man i stort sett dagligen får frågor från kommuninvånare som behöver kopior på gamla betyg. Med e-tjänsten blir det enklare både för arkivet och de som söker. En förutsättning för att kunna utnyttja tjänsten är att man har e-legitimation.

Det är dock inte alltid som arkivet kan hjälpa till.

– I vissa fall finns betygen fortfarande kvar ute på skolorna, säger Monica Klingberg.

Hon tror att man kan hitta fler områden där kommunarkivet kan använda sig av e-tjänster i sin service.