Den välvda bron på Kungsvägen strax väster om Ankarsrum byggdes 1933.

Vid senaste besiktningen upptäcktes betongskador på brons bågar, dels under vattenytan, dels i "skvalpzonen". Dessa kommer att åtgärdas genom att betongen bilas bort, och efter det gjuts ett nytt täckande betongskikt på. Dessutom kommer kantbalkarna att slammas.

Det berättar Magnus Holm, projektledare vid Trafikverket.

Artikelbild

| Anvedebo bro lagas. I slutet av juni ska renoveringsarbetet vara klart.

– Detta gör vi för att säkerställa framkomligheten på bron och för att förlänga brons livslängd.

– Alla konstruktioner inspekteras vart sjätte år. Då granskas alla ytor på handnära avstånd, som man säger. De granskas alltså på så pass nära håll att skador och sprickor som eventuellt kan påverka konstruktionens bärighet upptäcks.

Renoveringar under vattenytan är förstås en extra utmaning.

– Det kan vara svårt att veta exakt hur skadebilden ser ut. När renoveringsarbetet påbörjas ser man om skicket är ännu sämre än man trott eller kanske bättre, säger Magnus Holm.

Artikelbild

Han poängterar att man är noggrann med att skydda vattendraget från nedsmutsning.

– Vi gör mätningar i vattnet två gånger om dagen, dels innan vi påbörjar arbetet på morgonen, dels efter arbetsdagens slut.

Artikelbild

På grund av underhållsarbetet är Anvedebo bro avstängd för fordonstrafik sedan den 5 april. En smalare del av bron, på en och en halv meter, är öppen för gångtrafikanter och cyklister.

Biltrafik leds om via väg 783 och 40 för de som bor väster om bron och via väg 785 och 40 för de som bor öster om bron. Omledningen skyltas med orangefärgade pilar.