Västerviks kommun har fått ett belysningsprogram med hjälp av Västervik framåt, fastighetsägarna, näringslivet och ljusdesignbyrån Ljusrum. Ljusrums designers Emma Kruuse och Anton Martiin har gått runt i Västerviks stadskärna för att se hur stadens belysning ser ut i dagsläget. En reflektion de gjorde var bland annat att det inte är uppenbart åt vilket håll man ska gå från resecentrum om man vill komma ner till centrum.

– Man skulle kunna förtydliga det med ljus, det är ett enkelt sätt att berätta för människor hur de ska röra sig, säger Anton Martiin.

– Det finns en grundregel när det kommer till ljussättning, det är att man ska testa, säger Emma Kruuse.

Artikelbild

| Designer. Daniel Byström är projketledare.

Projektledare är Daniel Byström, designer på kommunens enhet för samhällsbyggnad. Han säger att det viktigaste med hela belysningsprogrammet är att tänka på vem det görs för. Det finns många att ta hänsyn till, baserat på exempelvis ålder eller funktionsnedsättningar. Nu ska programmet gås igenom, utvärderas och förtydligas. Daniel Byström säger att det inte är klart än om programmet ska vara riktlinjer eller ett mer styrande dokument.

– Vi behöver inte dra på med en massa effekter, vi har redan fantastiska hus och riktningar ner mot havet.

Han är dock noga med att alla åtgärder ska kunna översättas till hela kommunen och att programmet inte bara rör tätorten.

– Vi tittar på allt som kan bli bättre. Man kan lätt bli hemmablind men nu har vi fått idéer som vi aldrig skulle ha fått annars.