I onsdags kallade Skogsstyrelsen till möte i Oskarshamn där bland andra representanter från länets räddningstjänst, länsstyrelse och skogsnäring deltog.

– Förra året var det många skogsbränder i Kalmar län. Just nu sammanställer vi information som kan vara till nytta för räddningstjänsten, säger Ove Arnesson, skadesamordnare på Skogsstyrelsen i Kalmar län.

Det handlar om att upprätta kontaktlistor med skogsägare och entreprenörer som räddningstjänsten kan samarbeta med i släckningsarbetet och vilka lantbruks- och skogsmaskiner som finns tillgängliga.

Det var under sensommaren 2018 som det konstaterades omfattande angrepp av granbarkborre i hela södra Sverige. En inventering som Skogsstyrelsen gjorde i samarbete med skogsbruket visar att cirka 2,5 miljoner kubikmeter granskog är angripen i Götaland. I Kalmar län är det cirka 550 000 kubikmeter som är angripet, vilket motsvarar en femtedel av en årsavverkning.

– Angreppen är kopplade till torkan och i Kalmar län är det en viss övervikt mot den södra delen. Men vi ser en populationsökning i hela länet. Angripen skog tappar virkesvärde och det blir stora ekonomiska förluster, säger Ove Arnesson.

Skogsstyrelsens prognos säger att om 2019 blir ett torrt år riskerar 3 miljoner kubikmeter skog angripas i Kalmar län. För att angreppen inte ska öka krävs en blöt och kall vår.

– Vi uppmanar skogsägare att kontrollera sin skog redan nu och om de upptäcker angrepp kontakta sina ombud och sedan göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.