Grönlutslam är en plastisk massa som uppstår som restprodukt vid pappersmassaproduktion, bland annat vid Mönsterås bruk.

Massan har visat sig ha egenskaper som kan lösa ett knivigt problem vid Gladhammars gruvor.

För något år sedan berättade VT om det oväntade bakslaget efter den stora saneringen vid Gladhammars gruvor. Provtagningar visade att det fortsatte att läcka ut tungmetaller i den närbelägna sjön. Metallerna hotade i sin tur att störa ekosystemet i sjön. Särskilt plankton är känsliga för tungmetaller.

Boven i dramat visade sig vara den 800 ton stora hög med sten som sparats från brytningsepoken. Stenmassorna innehåller sällsynta mineraler, och sparades åt forskningen. Problemet är att vid regn så lakas stenmassorna. Tungmetaller följer med regnvattnet ner mot Tjursbosjön.

Ett tidigare spår har varit att flytta bergsmassorna, men nu lutar det åt en enklare lösning.

– Forskare på Örebro Universitet fick nys om vår stenhög. De ville testa en ny teknik, berättar Christer Ramström, på kommunens samhällsbyggnadsenhet.

Det är här grönlutslammet kommer in. Det är alkaliskt, och enligt teorierna ska det neutralisera tungmetallerna.

I somras tryckte man in ett 90-tal rör i stenhögen. Slam, utspätt med vatten, sprutades in i högen och ska ha lagt sig som en bädd i botten.

– Nu tas prover regelbundet. Så här långt har det sett lovande ut. Halterna av tungmetaller har sjunkit, men det återstår att se om de sjunker tillräckligt, säger Christer Ramström.

För att få tid att följa försöket har kommunen skickat in en ansökan om en förlängning av det miljötillstånd som man hade för saneringen. Beviljas det kan försöket med grönlut pågå fram till 2021.