Till en början ska stipendiet, som benämns Gamleby photo grant, delas ut fyra gånger per år. Det är redan klart vem som har fått det första stipendiet på 25 000 kronor. I november kommer den sydafrikanske fotografen Boitumelo Motau att spendera fyra veckor i Gamleby. Boitumelo Motau intresserad av hur ljus definierar och påverkar mänskliga rum.

Simon Berg, ordförande i den nybildade föreningen, har haft idén länge.

– Det är ett sätt att öka kulturella utbyten mellan Sverige och världen och framför allt försöka samla ihop medel för att kunna stödja konst från de delar av världen där det är mycket tuffare att arbeta konstnärligt, säger Simon Berg, som även är kursföreståndare för Gestaltande fotografi på Gamleby folkhögskola.

Gamleby photo grant kan sökas av fotografer, men det går också att nominera aktörer inom det fotografiska fältet. Stipendiaten får, förutom stipendiesumman, fri bostad i Gamleby under fyra veckor samt tillgång till fotografisk utrustning under sin vistelse.

Föreningen Gamleby för fotografi, som bildades tidigare i höstas, har fått stöd av Sparbanksstiftelsen och Tjustbygdens sparbank samt samarbetar med Gamleby fotoskola. I föreningens styrelse sitter förutom Simon Berg även Annika von Hausswolff, Hannah Modigh, Helena Savio och Lotta Törnroth.