Sverker Thorén (L) är kommunfullmäktiges ordförande samt ordförande i demokratiberedningen:

– Vi resonerade först kring det aktuella förslaget i kommunfullmäktiges presidium och kom fram till att inte publicera. Bedömningen var att det är upp till partierna att avgöra vilka uppgifter som ska publiceras publikt om den bakgrund som partiets kandidater har.

Men om det rör sig om ett förslag och det inte finns något kränkande eller hetsande innehåll i texten – finns det då inte en poäng ur ett demokratiskt perspektiv att publicera förslaget?

– Jo, och vi har faktiskt beslutat att ta ett omtag på den här frågan. Jag har just haft ett nytt sammanträde med presidiet där vi bestämt att Magdalena Lidestams e-förslag ska publiceras trots allt.

Hur resonerade ni den här gången?

– Det handlar framförallt om att demokratifrågan är så viktig. Och som du påpekar finns inget i texten som gör den olämplig att publicera.

Gången för förslaget blir den gängse, förklarar han.

– Förslaget publiceras på kommunens hemsida och om det får minst 20 underskrifter tas det vidare till demokratiberedningen, därefter går det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

– Det här med e-förslag är ett nytt verktyg. Nyligen gjordes en utvärdering som bland annat visade att antalen förslag ökat under året jämfört med när vi hade medborgarförslag, vilket är positivt. Men policyn för vad som ska publiceras och inte ger ibland inte tillräcklig vägledning för moderatorerna. Då lyfts frågan till presidiet för avgörande.