Hittills har tolv projekt fått bidrag. Allra flitigast att söka har föreningslivet i Blankaholm varit. Vid veckans kommunstyrelse gjordes en redovisning av de projekt som fått pengar så här långt. Politikerna var nöjda med utfallet – och bestämde sig för att bidraget ska permanentas.

– Fördelen med att initiativet kommer från föreningar, som söker bidrag och utför arbetet, är att rätt saker blir gjorda, säger Conny Tyrberg (C).

De projekt som beviljades pengar under det första året är: Odensvi intresseförening, Hundrastgård, 10 000 kronor, Totebo IF, slyröjning, 10 000 kr, Loftahammars båtsällskap, ny promenadstig, 7 000 kr, Västra Eds Intresseförening, julgran, 5 000 kr, Blankaholm/Solstadström, röjning/plantering/boulebana, 5 000 kr, Blankaholm/Solstadström, grus till väg, 3 400 kr, Ankarsrums Intresseförening, slyröjning, 10 000 kr, Verkebäcks byalag, 10 000 kr, Blankaholm/Solstadström, restaurering örtagård, 1 600 kr, Björnsholm GoIF, gräsklippning, 3 000 kr, Helgenäs Byalag, slyröjning, 10 000 kr och Loftahammars båtsällskap, insatser kapelludden, 7 000 kr.