De är i ungefär samma ålder.

De har båda en bakgrund som småföretagare.

De kommer båda från landsbygden.

Artikelbild

| Tomas Kronståhl (S).

Det har inte varit svårt att hitta gemensamma nämnare mellan de två politiker som dominerat Västerviks kommunpolitik de senaste tio åren. I årets val har en ny gemensam nämnare dykt upp: Båda har placerats på valbar plats av sina partier till riksdagen.

När vi träffar dem för en gemensam intervju så märks det att det är två personer som, trots olika ideologisk hemvist, har liknande perspektiv även på vad de skulle vilja utföra i riksdagen. Båda pratar om hur Kalmar län och Västerviks kommun missgynnats genom åren.

– Jag har knutit näven i byxfickan länge, men nu kände jag att det var dags, säger Harald Hjalmarsson.

Han säger att lokalpolitiken varit viktig, men både som kommun- och regionalpolitiker har han sett hur vissa frågor varit svåra att påverka. Det har varit rikspolitiken som styr. Han tar upp infrastrukturen som ett exempel.

Artikelbild

| Harald Hjalmarsson (M).

– Det har inte hjälpt att det funnits enighet i regionen. Det är på riksnivå makten funnits.

Tomas Kronståhl tror att det skulle vara värdefullt med riksdagsmän med hans och Harald Hjalmarssons bakgrund.

– Jag tycker att man ser att det blir vanligare att unga politiker går direkt till riksdagen. Vår erfarenhet från kommunpolitiken kan vara viktig.

Han tar myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Trafikverket som exempel. Där skulle han gärna se smidigare samarbeten – och bättre möjligheter till lokala initiativ.

-–Vi behöver mer kommunalt självstyre, säger Harald Hjalmarsson. Kronståhl nickar.

Förutsättningarna för dem varierar. Harald Hjalmarsson är placerad på andra plats på valsedeln. Moderaterna har i dag två mandat. Han vill inte ta ut segern i förskott.

– Det är ingen hemlighet att det bedrivs intensiva krysskampanjer av andra kandidater, och jag tror att det är vanligare att personkryssa i Moderaterna än i många andra partier.

För att säkra sin plats har han i stort sett hela länet som arbetsfält. Han berättar om hur han träffat väljare på Hultsfreds marknad. Dagen efter intervjun ska han till Kalmar.

Tomas Kronståhl är också tvåa på "sin" valsedel, men socialdemokraterna har i dag fyra mandat i Kalmar län. Där finns inte heller samma interna konkurrens. Däremot verkar han inte ha kunnat lägga lika mycket tid på kampanjarbete.

– Jag har fortfarande uppdraget som kommunstyrelsens ordförande, det finaste uppdrag jag haft, och det tar tid.

En viktig del i riksdagsarbetet är arbetet i utskott. Utskottsuppdragen delas ut internt inom partierna när valet är avgjort. Här avslöjar sig ytterligare en likhet mellan Kronståhl och Hjalmarsson. Båda har redan fått fylla i enkäter till sina partier om vilka utskott de vill sitta i. Båda har angett samma tre utskott: Näringsutskottet, trafikutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.

Det återstår att se var de hamnar.

– I Moderaterna åtminstone är konkurrensen hårdast om platserna i näringsutskottet, säger Hjalmarsson.

Det kan låta som två politiker med i det närmaste identisk agenda.

– Vi är nog eniga om prioriteringarna, däremot finns det skillnader i lösningarna. Vi kan nog också skilja oss åt i andra frågor än de vi pratat om, säger Tomas Kronståhl, men lägger till:

– Jag har sagt att om man nödvändigtvis måste rösta på moderaterna ska man kryssa Hjalmarsson.