VT har tidigare skrivit om arbetena med att färdigställa gång- och cykelväg, strandpromenad och soldäck. Under byggnationen har framkomligheten varit begränsad men målet har hela tiden varit att arbetena skulle vara avslutade i god tid till Visfestivalveckan.

Nu är området slutbesiktigat och officiellt öppet för allmänheten.

– Det känns fantastiskt roligt att området är färdigt att använda och jag tycker att man ser redan nu hur uppskattat det är och kommer att bli, säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande (S).

Nu forstätter nästa etapp av området, området kring ruinen. Det ska förses med bland annat belysning, toalett och informationsskyltar.

– När det är genomfört senare i år har vi skapat en plats där alla kan samlas och njuta av den här helt unika miljön med hundratals år av historia och kultur, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Conny Tyrberg (C).