– Vår omsättning minskade med 30 procent på ett år. Hittills har vi klarat oss från uppsägningar, men kollegor i branschen har fått skära ner och stänga filialer.

Andreas Gunnerius jobbar på ett företag i Hedemora som arbetar med bilanpassning. Han beskriver en liten bransch där Försäkringskassans enhet i Västervik är en viktig kugge. Det är i Västervik som besluten om stöd till bilanpassning fattas för funktionshindrade i hela landet. Ofta är arbetet ett samspel mellan anpassningsföretagen som träffar kunden och ser behoven, Försäkringskassan som håller i stödet och Trafikverket som bidrar med teknisk kompetens och bekräftar att företagen verkligen kommer med rimliga lösningar.

Som vi berättat tidigare så sjönk antalet beslut om stöd kraftigt när en ny lag infördes den 1 januari 2017. För första gången på länge fanns det pengar över i budgeten vid årets slut. Anledningen, enligt Andreas Gunnerius, framkommer i Försäkringskassans egen dokumentation: Handläggningstiderna steg, och myndigheten hann inte med.

Det kan låta positivt för skattebetalarna med oförbrukade pengar, men enligt Andreas Gunnerius finns det flera förlorare:

* Företagen som sysslar med anpassning har fått det tuffare. Det kan i längden straffa sig enligt honom.

– På sikt kan företag dra sig ur, och det är ingen stor bransch. Kvar blir några stora aktörerna. Konkurrensen blir sämre. Ett syfte med lagen var tvärtom att öka konkurrensen, att fler skulle lägga anbud på ett jobb.

Sämre konkurrens kan på sikt leda till stigande anpassningskostnader.

* För brukarna är de långa handläggningstiderna frustrerande. I dag är väntetider på ett år inte ovanliga. Tidigare tog ett typiskt ärende tre månader.

– Ofta behöver brukarna en bil "nu". Vi och andra företag i branschen har varit med om kunder som inte orkar vänta utan bekostar åtgärder ur egen ficka.

* Andreas Gunnerius hävdar att stödet ger samhället mycket tillbaka, och tar en rullstolsburen bekant med anpassad bil som exempel.

– Han har räknat ut att färdtjänst till och från jobbet skulle kosta 200 000 – 300 000 kronor om året. En anpassad bil används i nio år innan man kan få nytt stöd. Lägg till vad det betyder för individen i form av ökad frihet.

När den nya lagen kom var man positiv i branschen, enligt Gunnerius.

– Vi var medvetna om att vissa jobb skulle försvinna, men såg andra möjligheter.

Han menar att Försäkringskassan har ett tungt ansvar för att lagen ska fungera så som det var tänkt.

– I er artikel sade Försäkringskassans talesperson att de inte kan ändra på tillämpningen, men det är ju de som har ansvaret för att tolka och tillämpa lagen.