Det är en efterlängtad plan som det arbetas med. I Blankaholm har utvecklingen försvårats på grund av avsaknaden av en modern plan. En grupp uthyrningsstugor har fått sättas i malpåse på grund av att de inte kunnat få bygglov.

Grovt förenklat kan man säga att kartan inte överensstämmer med verkligheten i Blankaholm. Fram till 1980-talet dominerades den lilla orten av ett stort sågverk. När sågverket lades ner revs industribyggnader.

Däremot togs det aldrig fram någon ny plan som skulle underlätta för den utveckling som skett sedan dess: Verksamheter med inriktning mot besöksnäringen har växt fram kring hamnen.

Artikelbild

Väntar på besked. Uthyrningsstugorna har lagts i malpåse. De fick inte förlängt bygglov.

Dessutom har sågverket lämnat kvar spår efter sig: Förorenad mark. Den uppmärksamme ser betongplattor i landskapet som visar var industribyggnaderna låg. En del mark består av utfyllnadsmassor från industriepoken.

– Den här planen gör det möjligt för uthyrningsstugorna, kaféet och marinan att vara kvar. Den gör utveckling med bostäder möjlig, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S).

Han lägger dock till att för att exploatera en del mark krävs att man är villig att satsa pengar på en sanering.

Det finns dock ett "men".

Artikelbild

| Farligt? Det har varit tal om att spärra av områden i Blankholm. Marken kan vara underminerad och farlig.

Kommunen har lagt fram detaljplanen trots att man inte kunnat enas med länsstyrelsen i alla frågor. Det rör kaféet i Blankaholm. Länsstyrelsen är tveksam till att ge verksamheten strandskyddsdispens.

Moderaten Harald Hjalmarsson är kritisk. Han anser att kaféet är viktigt för Blankaholm, och att man ska utnyttja ortens läge vid en havsvik.

Artikelbild

| Olika epoker. På plattan från en gammal industribyggnad har en minigolfbana byggts.

Kommundirektören Anders Björlin lägger till:

– Vi ser kaféet som en del av marinan.

En följd av oenigheten kan bli att detaljplanen fördröjs av rättsliga prövningar.