Kraftig orange rök pyser upp ur en burk i vattenytan. Det är en internationell nödsignal och den användes vid en övning på Lucerna i Västervik häromdagen.

Ambulanssjuksköterskan Henrik Ryheden berättar att det är första gången som de har en sådan här övning ihop med Kustbevakningen. Vad han vet, är det första gången det sker i landet också.

Övningen syftar till att ambulanspersonalen ska bli tryggare till sjöss, till exempel när de är på uppdrag till patienter i skärgården.

Artikelbild

| Orangefärgad rök är en av flera internationellt godkända nödsignaler. Här används det vid en övning på Lucerna i Västervik.

– Just nu provar vi olika överlevnadsdräkter och tränar hur man beter sig tillsammans i grupp i vattnet, när man har övergett fartyget, säger Henrik Ryheden.

Det finns i huvudsak två tillfällen, när det kan bli aktuellt att överge ett fartyg. Det ena är om det har gått på grund och börjat ta in vatten. Det andra är om det börjar brinna.

Henrik Ryheden tycker att det är bra att de kan göra en sådan här övning på hemmaplan i Västervik, och slipper åka iväg någonstans långt bort..

– Allt finns ju här: utrustningen och kunskapen.

Artikelbild

| Fabian Ouchterlony från Kustbevakningen tar av sig simfötterna.

Från ambulansen har drygt 25 personer deltagit i övningen, fördelat på två tillfällen. De har både haft teori och praktik.

– Teorin har handlat om lagar och förordningar, vad som gäller ombord på ett fartyg: vem som bestämmer, vad vi kan förvänta oss av andra enheter och vad de kan förvänta sig av oss, säger Henrik Ryheden.

Artikelbild

| Kustbevakningen och ambulansen hade en gemensam övning.

Vid de praktiska momenten har de anställda från ambulansen bland annat fått testa olika slags flytvästar och olika sorters överlevnadsdräkter. Det finns entimmesdräkter, som alltså håller personen tillräckligt varm i en timmes tid. De är ganska smidiga att simma i.

Sedan finns det sextimmarsdräkter, som de anställda provar när jag kommer dit.

Artikelbild

| Henrik Ryheden, ambulanssjuksköterska, tycker att övningen var givande.

– Dem håller man värmen länge i, men de är ganska otympliga att jobba i, säger Henrik Ryheden.

En lärdom som han tar med sig från den här dagen är att skynda långsamt och tänka på sådant som väder och sjögång, när de ska ut på något.

Artikelbild

| Övningen ägde rum vid Kustbevakningens station på Lucerna i Västervik.

Personal från ambulansen har haft sjukvårdsutbildning för Kustbevakningens anställda, och i gengäld fått lära sig mer om sjösäkerhet.

Fabian Ouchterlony från Kustbevakningen tror att övningen har varit nyttig för alla.

Artikelbild

| Fabian Ouchterlony från Kustbevakningen tycker att övningen bidrog med en ökad trygghet.

– Målsättningen är att få en ökad trygghet, när vi jobbar tillsammans. Ambulanspersonalen är mer kvalificerad nu att delta i insatser till sjöss.

Se rörliga bilder från övningen på vt.se!