Per-Åke Jarnheimer är infektionsläkare och biträdande smittskyddsläkare på Region Kalmar län. Han berättar att det hittills i år har upptäckts fem fall av papegojsjuka i länet, vilket P4 Kalmar var först att rapportera om. Tillsammans med de åtta fall som inträffade i december förra året blir det 13 smittade hittills i vinter.

– Det är mer än vanligt och betydligt mer, om man går tillbaka flera år.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att papegojsjuka är en luftvägsinfektion som kan orsaka lunginflammation. Den behandlas med antibiotika.

Enligt Jarnheimer är det framförallt på vintern som folk blir smittade och det finns en koppling till fågelmatningar. Det tycks som om torkad fågelspillning är värre än fuktig, eftersom den kan damma och så kan vi få i oss dammet.

– Bakterierna kan leva länge i torkad avföring, säger Per-Åke Jarnheimer.

Han tipsar den som ska rengöra fågelmatare att hålla till utomhus och först blöta upp skiten med vatten och såpa. Man bör också tvätta händerna noga, när man har varit i kontakt med fågelspillning. Det är kanske också läge att undvika djupa inandningar, när man rengör fågelholkarna.

Det är mest äldre män som har insjuknat, men vad det beror på, vet inte Jarnheimer.

Han har inte hört att det skulle vara någon fara med att ringmärka fåglar.

– Nej, det har jag inte, och jag tycker att jag borde veta det, om det var så.

Smittan är inte knuten till vissa arter, utan finns hos nästan alla fåglar. Symtomen på att en människa fått sjukdomen är hög feber, hosta och diarré. Man kan också bli förvirrad.