Om förslaget att centralisera cancervården blir verkligheten kommer Västervik förlora ändtarms- och njurcancerkirurgin till Kalmar samt magsäckscancerkirurgin till Linköping. Något som skulle göra att kliniken i Västervik förlorar kompetens inom viktiga områden, menar Magnus Fröstorp, överläkare och verksamhetschef kirurg-och urologkliniken Västerviks sjukhus.

– Kirurgkliniken i Västervik riskerar att förlora befintliga läkare och rekryteringsförmågan av nya läkare kommer att försämras, skriver överläkaren i ett pressmeddelande.

Fröstorp ställer sig frågande till de underlag som ligger till grund för diskussionen som just nu pågår om huruvida man bör centralisera delar av cancervården. Han påtalar att all kirurgisk verksamhet registreras i nationella kvalitetsregister.

– Vi har enligt registerdata mycket goda resultat avseende ledtider och antalet komplikationer inom både ändtarms, magsäckscancer, njurcancer och bröstcancerkirurgin. Ledtiderna är bland de kortaste i landet. Verksamheten håller yppersta klass trots låga volymer, menar Fröstorp.

Enligt Fröstorp finns det inget i registren som gör gällande att patienterna skulle få det bättre om kirurgin centraliseras till färre sjukhus.

– Därtill måste beaktas de större sjukhusens ibland större logistiska problem, operationssalsutrymme och bemanning.

I värsta fall, meddelar Fröstorp, kan en centralisering av den föreslagna typen, innebära problem på flera andra håll på sjukhuset.

– Vid ytterligare minskad verksamhet kommer även andra specialiteter, så som gynekologi, förlora den hjälp man ibland efterfrågar av allmänkirurger.