Fortfarande är skillnaderna stora. Kvinnor tar i snitt ut över 60 procent av föräldraledigheten medan männen ligger på strax under 30 procent. Det visar statistik som Försäkringskassan sammanställt och förmedlat via ett pressmeddelande.

Andelen föräldrapenningdagar som tas ut av pappor fortsätter att öka. I Västerviks kommun tar papporna ut 30,3 procent av ledigheten. Det är en ökning med 3,1 procent jämfört med året innan.

– Om utvecklingen fortsätter i samma takt som den har gjort de senaste två åren kommer vi att nå en 70–30-fördelning under våren 2019. I mitten av 2030-talet kommer fördelningen mellan kvinnors och mäns uttag av föräldrapenning vara helt jämställt, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Männen i Dorotea kommun är det som i snitt tar ut mest föräldrapenningdagar. Där står de för 37,4 av det gemensamma uttaget. Lägst är siffran i Perstorps kommun där 21,6 procent av dagarna tas ut av papporna.

Varje förälder har rätt till hälften av de 480 dagarna med föräldrapenning per barn. I snitt tar en pappa i Sverige ut 106 dagar innan barnet fyllt åtta år.