I fyra år har Västerviks kommun arbetat med att få fram en parkeringsstrategi för kommunen och nu är den äntligen klar. På måndagens kommunstyrelsesammanträde beslutade man sig för att anta strategin.

– Det är skönt att veta att vi har ett dokument att hålla oss i, säger Tomas Kronståhl (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Planen är för hela kommunen, men med tyngdpunkt på de centrala delarna. Strategin gäller inte heller bara för biltrafik, utan även cykeltrafiken räknas in.

När det gäller parkering i centrum vill kommunen göra det lättare för besökare att hitta parkering genom elektroniska parkeringsskyltar som visar antal lediga platser.

– Många upplever också att det är trångt på en del parkeringsrutor, så när det målas om ska de bli större, säger Conny Tyrberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Möjligheten att bygga parkeringshus på parkeringen vid Ellen Key-skolan tittas också fortfarande på.

Det ettåriga försöket med P-skiva pågår fortfarande och en motion har kommit in från Jon Sjölander (M) om att projektet ska halvtidsutvärderats, men kommunstyrelsen har beslutat sig för att avvakta till projektets slut i september 2018.