Skulden ligger hos partierna själva. För att även minde partier ska kunna få insyn och inflytande i nämnderna gäller det att de går samman i koalitioner – i så kallad valteknisk samverkan. Inom blocken fördelar man sedan uppdragen mellan sig. Hittills är bara ett fall av samverkan känd – det mellan Moderaterna,Liberalerna, Kristdemokraterna och Westervikspartiet.

På måndagen uppmanade kommunfullmäktiges ordförande Sverker Thorén (L) partierna att anmäla eventuell samverkan till valberedningen.

– Senast den 10 december måste vi få in förslagen från partierna för att bli klara i tid till fullmäktige, säger han.

Enligt Sverker Thorén brukar valteknisk samverkan vara en fråga som partierna löser snabbt efter valet i vanliga fall. Enligt VT:s textarkiv så hade partierna kommit överens ungefär en månad efter valet 2014.

I år har det gått trögare. Varför?

– Kanske har partierna inte vetat hur man ska förhålla sig till den nya politiska situationen. Det känns som att partierna har gjort ett dåligt fotarbete, säger Sverker Thorén.

Under tisdagseftermiddagen talar vi med tre olika partier.

Sverigedemokraterna ställdes utanför alla samarbeten efter förra valet. I år kan det bli annorlunda.

– Det pågår samtal, men vi får se var de landar. Vi hoppas kunna berätta något i nästa vecka, säger Dan Larsen, gruppledare.

Socialisternas Johannes Regell säger att det är önskvärt om partiet kan nå en överenskommelse med andra partier.

– Vi har ett ansvar mot dem som röstat på oss att nå så stort inflytande som möjligt.

Men han lägger också till att det inte kommer att ske till vilket pris som helst. Han säger att i det läge som råder nu har partiet kontaktats från en rad olika håll.

– Och vi har inte stängt några dörrar, men mer säger jag inte.

Även Centerpartiets Conny Tyrberg låter hemlighetsfull. Han svävar till och med på målet när vi frågar om han tror att det kommer att vara klart till den 10 december.

– Jag tror att valen kommer att kunna genomföras den 17 december.

Men varför har det tagit så länge tid jämfört med efter tidigare val?

– Det är ett nytt läge. Det är inte som förr, säger han, utan att vilja gå in på var knutarna i det nya läget finns.

Vi frågar de tre övriga partierna via mejl om de har någon samverkan på gång:

– Vi kommer att ge besked i tid, svarar Dan Nilsson (S).

– MP har en samverkan på gång, men formen är inte helt spikad än, svarar Anna Bodjo (MP).

– Du får svar när allt är klart, svarar Mariann Gustafsson (V).