– Jag har inga kommentarer om det enskilda fallet. Jag kan bara säga att vi har gått till botten med ärendet tillsammans med den som handlade det, säger Magnus Fröstorp som är verksamhetschef vid kirurgkliniken vid Västerviks sjukhus.

Patienten kom till sjukhuset med värk i magen och sidan. Efter en nyligen genomförd höftledsoperation hade hon fått problem med att sköta magen och att kissa.

En urinkateter sattes in och patienten fick sedan åka hem med uppmaningen att åka till urologen dagen därpå för vidare instruktioner.

Samma natt sökte patienten åter vård vid akutmottagningen då kateterpåsen var full. Patienten blev väl omhändertagen och personalen visade hur urinpåsen skulle tömmas.

När det gäller det första besöket, den 9 november, konstaterar IVO att det av journalen inte framgår vilken information som lämnats vid vårdtillfället. Därmed bedömer man att vårdgivaren har brustit i kravet att ge patienten anpassad information, i enlighet med patientlagen.

Informationen ska anpassas efter vad som är relevant i det enskilda fallet. IVO understryker också vikten av att patienten har förstått den anpassade informationen.

Vid det andra besöket, den 10 november, har handläggningen och vården varit adekvat, enligt IVO:s bedömning.

Enligt journalen upplevde patienten att det var rörigt och därför fick hon med sig skriftlig information om hur den fortsatta vården var planerad.