Än är det inte klart om projekten blir av. Det krävs flera medfinansiärer – störst är statliga Boverket.

I Getterum, utanför Hjorted, vill man göra en ordentlig renovering som bland annat innefattar nytt kök, nytt plåttak, solpaneler och nya fönster och dörrar. Totalt uppgår kostnaden till 1,38 miljoner kronor. Kommunen skulle stå för 30 procent av kostnaden, och Boverket för hälften.

Projektet i Edsbruk är mer blygsamt. Den luftvattenpump som värmt Bruksgården har gått sönder. En pump kostar 157 000 kronor. Även här skulle kommunen stå för 30 procent av kostnaden.