Innan jul berättade VT att den efterlängtade utbyggnaden av Marieborgsskolan tillfälligt stoppas. Man vill utreda det framtida behovet av skollokaler i hela Västervik innan man går vidare med bygget, löd motiveringen.

När VT går igenom turerna närmare visar det sig att det dessutom finns kritik mot utbyggnadsförslaget. Att det skulle vara både dyrt och opraktiskt.

En politiker som säger att hon varit kritisk är Westerwikspartiets representant i barn- och utbildningsnämnden, Christina Sundsmon:

– Jag vill givetvis att något ska göras på Marieborgsskolan, men jag har pratat med personal och föräldrar som varit kritiska till att det förslag som låg var opraktiskt.

Bland annat finns det kritik mot att maten skulle få transporteras långa sträckor mellan kök och matsal. Maten skulle tas via en inbyggd gångbro mellan byggnaderna.

Uppgifter på Westerwikspartiets Facebooksida talar om att utbyggnaden skulle ha blivit väldigt dyr.

– Vilken tur att man inte byggde till Marieborg för 220 Mkr, för det beloppet kan man få fyra Ljungbergaskolor.

När VT kontrollerar närmare hittar vi inget belägg för påståendet.

Inte desto mindre ser kostnaden ut att bli hög: I våras presenterades en beräkning att hyran för Marieborgsskolan skulle stiga med 4,95 miljoner kronor om året efter en tillbyggnad. Som jämförelse kan sägas att det är förvaltningen betalar 5,0 miljoner kronor i hyra för hela Ljungbergaskolan.

Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson säger att det inte var kostnaden som gjorde att man bromsade.

– Det fanns siffror tidigt, men mer exakta siffror får vi först när projekteringen är gjord. Först vi vill se hur stort behovet är innan vi bestämmer vad som ska göras.

Det som görs är en lokalförsörjningsplan där befintliga lokaler ställs mot befolkningsprognosen.