Vid 14-tiden på måndagen började två personer att slåss på Västerviks gymnasium. En av personerna är elev på skolan. Jörgen Jonsson, gymnasiechef, säger att de inte vet vilken orsak som låg bakom slagsmålet. Anledningen till att de ringde polisen var att den andra i bråket inte är elev på skolan och att han vägrade lämna platsen.

– De separerades tidigt av personalen men sedan vägrade han att lämna skolan.

Var situationen hotfull?

– Det var svårbedömt men det var ett spänt läge. Det var klokt att använda oss av ordningsmakten, skolan är ingen allmän plats och han var tvungen att lämna platsen.

Så vitt Jörgen Jonsson vet började bråket vid en av skolans entréer och själva slagsmålet ska ha skett på skolgården. Nu är läget lugnt igen.

– Min uppfattning är att det är lugnt. Eleverna är tillbaka på sina lektioner, säger Jörgen Jonsson.